Baza dydaktyczna

MINISIŁOWNIA SZKOLNA

Sprawność fizyczna jest jednym z priorytetów kształcenia słuchaczy MSZ w Parczewie, gdyż jest niezwykle ważna w wykonywaniu pracy w każdej specjalności. Motoryka żywego organizmu warunkowana jest jakością systemu mięśniowego, co oznacza, że im bardziej rozwinięta jest muskulatura, tym większa sprawność, zwinność i gibkość poruszającego się. Jednakże ruch wymaga również siły, zachodzi zatem konieczność wzmocnienia wydolności mięśni. Dobrze rozwinięty system mięśniowy zapewnia nie tylko zgrabność, proporcjonalną sylwetkę, lecz przede wszystkim wytrzymałość i obniżoną męczliwość organizmu. W większości zajęć sportowych siła mięśni stanowi jeden z kluczowych składników. Obok szybkości, wytrzymałości i elastyczności jest jedną z tzw. zdolności motoryczno- kondycyjnych, które decydują o osiąganiu zamierzonych wyników. Dynamiczne i statyczne formy ruchu z pokonywaniem ciężaru ciała w celu wzmocnienia określonej grupy mięśniowej są podstawą każdej lekcji wychowania fizycznego. Polem takich ćwiczeń jest minisiłownia, gdzie słuchacze mają możliwość wzmacniania swojej siły na specjalistycznym sprzęcie..MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI

Szkoła wyposażana jest w Multimedialne Centrum Informacji. MCI jest wielofunkcyjną pracownią służącą do zajęć lekcyjnych i pracy samokształceniowej, gdzie uczniowie przygotowują prace i realizują swoje pomysły wykorzystując zgromadzone tam nowoczesne narzędzia poszukiwania, przetwarzania i przesyłania informacji. Z MCI mogą korzystać wszyscy słuchacze studium, nauczyciele i pracownicy szkoły za zgodą Dyrektora Szkoły. Najważniejszym zadaniem pracowni jest umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do komputerów poza pracownią komputerową. Centrum informacyjne szkoły spełnia zasadniczą rolę w przygotowaniu młodzieży do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.


Skip to content