INFORMACJA O NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Zofii Bagińskiej w Parczewie w oparciu o rozporządzenie   Ministra   Edukacji  Narodowej informuje, że szkoła rozpoczyna kształcenie na odległość poprzez przekazywanie materiałów, wytycznych oraz sposobów oceniania drogą mailową. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą się  z Państwem komunikować. Proszę o częste sprawdzanie swoich kont mailowych i kontakt w razie problemów z nauczycielami uczącymi.

DYREKTOR SP-MSZ
 Irena BARTNIK
Skip to content