INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Zofii Bagińskiej w Parczewie
w oparciu o rozporządzenie   Ministra   Edukacji  Narodowej                                
z a w i e s z a   od dnia 12.03 do 25.03.2020 r                              
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.
DYREKTOR SP-MSZ
 Irena BARTNIK
Skip to content