Archive for marzec, 2020

APLIKACJA CLASSROOM

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Zofii Bagińskiej w Parczewie informuje, że została uruchomiona aplikacja Classroom, która łączy w sobie wszystkie, niezbędne do prowadzenia lekcji narzędzia – od poczty elektronicznej przez arkusze kalkulacyjne, narzędzie do tworzenia prezentacji online, kalendarz, nielimitowany dysk, aż po możliwość prowadzenia wideokonferencji, dzięki której nauczyciele będą mogli prowadzić lekcje z domu.

Dla klas Opiekun medyczny i Asystent osoby niepełnosprawnej utworzone zostały wirtualne klasy (Classroom), gdzie publikowane będą materiały do nauki oraz zadania do wykonania. Informacja o sposobie korzystania z aplikacji została przekazana każdemu uczniowi mailem.

Dyrektor SP-MSZ

Irena Bartnik

INFORMACJA O NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Zofii Bagińskiej w Parczewie w oparciu o rozporządzenie   Ministra   Edukacji  Narodowej informuje, że szkoła rozpoczyna kształcenie na odległość poprzez przekazywanie materiałów, wytycznych oraz sposobów oceniania drogą mailową. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą się  z Państwem komunikować. Proszę o częste sprawdzanie swoich kont mailowych i kontakt w razie problemów z nauczycielami uczącymi.

DYREKTOR SP-MSZ
 Irena BARTNIK

INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Zofii Bagińskiej w Parczewie
w oparciu o rozporządzenie   Ministra   Edukacji  Narodowej                                
z a w i e s z a   od dnia 12.03 do 25.03.2020 r                              
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.
DYREKTOR SP-MSZ
 Irena BARTNIK

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI MAJ – PAŹDZIERNIK 2020

 Harmonogram obchodów 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Zofii Bagińskiej w Parczewie                                                                

1/. Maj – Wieczornica poświęcona życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II.

Uczestnicy, słuchacze i pracownicy szkoły.

2/. Wykonanie przez słuchaczy okolicznościowych kartek i gadżetów z tej okazji i wręczonych

całej społeczności szkolnej

3/.  Wrzesień- październik;  Wystawa na terenie szkoły poświęcona osobom Jana Pawła II

kardynała Stefana Wyszyńskiego a między innymi następującej tematyce;

– pobyt  w Parczewie oparty o dokumenty i zdjęcia  archiwalne z tamtych lat,

– Parczewiacy u Papieża Jana Pawła II.

4/.  Włączenie się szkoły w obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II organizowane przez

Urząd Miasta i Parafię Rzymsko-katolicką  w Parczewie.

Skip to content