Archive for czerwiec, 2017

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2019

SZKOŁA POLICEALNA – MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W PARCZEWIE

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU Z KWALIFIKACJI sala nr 1 i sala nr 12

18 czerwca 2019r./wtorek/

ZAWÓD:

  • AU.62 – Technik usług kosmetycznychgodz. 14.00 sala nr 12
  • MS.04 – Opiekun medyczny – godz. 14.00 sala nr 1
  • Z.01 – Technik farmaceutyczny godz. 14.00 sala nr 1
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU Z KWALIFIKACJI

AU.62 – TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

26.06.2019 – 27.06.2019 r.
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00
sala nr 13

MS.04 – OPIEKUN MEDYCZNY

22.06.2019 – 26.06.2019r. sala nr 2
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00

MS.17 – TECHNIK FARMACEUTYCZNY

22.06.2019 – 23.06.2019r. sala nr 4
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00

MS.17 – TECHNIK FARMACEUTYCZNY

21.06.2019r. sala nr 4  III zmiana godz. 16.00

ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ NA MINIMUM 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2017

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU Z KWALIFIKACJI sala nr 1

20 czerwca 2017r./wtorek/ godz. 14.00 – 15.00

ZAWÓD:

  • z.09 – Terapeuta zajęciowyK1 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
  • Z.08 – Asystent osoby niepełnosprawnej K1 – udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
  • Z.19 – Technik farmaceutyczny K1 – sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
  • Z01 – Technik masażystaK1 – świadczenie usług w zakresie masażu
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU Z KWALIFIKACJI

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

26.06.2017r./poniedziałek/ godz. 13.00 sala nr 7

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

29.06.2017r./czwartek/ sala nr 8
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00
30.06.2017r./piątek/ sala nr 8
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00

TECHNIK MASAŻYSTA

29.06.2017r./czwartek/ sala nr 4
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00
30.06.2017r./piątek/ sala nr 4
I zmian godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

03.07.2017r./poniedziałek/ sala nr 3
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00

ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ NA MINIMUM 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

Skip to content