Archive for czerwiec, 2015

REKRUTACJA 2017/2018

I N F O R M A C J A

o zasadach przyjęcia na pierwszy rok nauki
do Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie
w roku szkolnym 2016/2017

Dyrekcja Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 prowadzi nabór kandydatów do Medycznego Studium Zawodowego na następujące kierunki:

 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • opiekun medyczny – w systemie zaocznym lub dziennym, nauka trwa 1 rok ,
 • NOWY KIERUNEK – technik usług kosmetycznych – w systemie zaocznym, nauka trwa 2 lata

Nauka w studium, dla kierunków: technik farmaceutyczny,  technik masażysta  trwa 2 lata – zajęcia 5 dni w tygodniu
Będą przyjmowani kandydaci, którzy spełnią wymagania rekrutacyjno – kwalifikacyjne dla poszczególnych kierunków kształcenia. Rekrutacja do szkoły obejmuje absolwentów posiadających wykształcenie średnie.

Matura nie jest wymagana.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy, obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

    • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej,
    • podanie (pobrane w sekretariacie szkoły, lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły),
    • karta zdrowia i karta szczepień
    • 3 fotografie
    • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (skierowanie na badanie lekarskie wydaje szkoła po złożeniu dokumentów),
    • xero dowodu osobistego

Dokumentację należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Szpitalnej 1 C.

Szkoła posiada nowoczesny internat, bardzo dobrze wyposażony.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do internatu winny złożyć podanie o przyjęcie wraz z dokumentacją do szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 83 355-09-95 lub 83 355 22 13.

Załączniki:

Podanie– plik pdf

Skip to content