Archive for czerwiec, 2011

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2010/2011 W NASZE SZKOLE

W dniach 13.06.- 15.06.2011 w naszej szkole odbywał się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do egzaminu przystąpili uczniowie następujących kierunków:
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Ratownik medyczny
13.06.2011r. uczniowie wszystkich kierunków zdawali egzamin w części pisemnej, na który składał się test, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie wynosił 120 minut.

Read the rest of this entry »

Skip to content