Archive for maj, 2010

Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego

W dniu 27.05.2010 młodzież naszej szkoły z klasy Technik farmaceutyczny uczestniczyła w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego, która miała głównie na celu poznanie roślin i ziół wykorzystywanych do produkcji leków oraz w medycynie ludowej. W trakcie wycieczki uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu o Poleskim Parku Narodowym. Film omawia walory przyrodnicze Parku prezentując je poprzez pryzmat kolejnych czterech pór roku. Prezentuje szereg ciekawych gatunków roślin i zwierząt na tle krajobrazów i siedlisk Parku począwszy od wiosny. Jest to najbogatsza w gatunki pora roku w Parku. Film prezentuje przyrodę w kolejnych porach kończąc się ponownie wiosną symbolizując w ten sposób cykliczność zjawisk w przyrodzie. Read the rest of this entry »

TARGI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM

W dniach 21-22 kwietnia 2010r. w Medycznym Studium Zawodowym w Parczewie odbyły się ,, Targi Wiedzy i Umiejętności? zorganizowane przez szkołę w ramach projektu systemowego ,, Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny?, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównanie szans młodzieży w dostępie do zdobycia kwalifikacji kluczowych w zakresie zawodów profesjonalnego pomagania gwarantujących sukces w kraju i Unii Europejskiej.

Read the rest of this entry »

Skip to content