APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19

Szczepienia są kluczowym elementem walki z COVID-19. Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych, osoby starsze. Dlatego bardzo gorąco namawiam państwa do zaszczepienia się, korzystajmy z dobrodziejstw nowoczesnej medycyny. Drodzy Państwo, nie czekajmy. Zaufajmy nauce, zaufajmy medykom, bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień!

 

https://www.facebook.com/stawiarski.jaroslaw/posts/307121747886344

 

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA

 

 

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 na kierunki:

1/. Asystent osoby niepełnosprawnej

– forma stacjonarna i zaoczna

2/. Opiekunka środowiskowa

– forma stacjonarna i zaoczna.

Forma stacjonarna – nauka trwa 3 dni w tygodniu przez 1 rok.

Forma zaoczna – zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie przez 1 rok.

    Nauka jest  b e z p ł a t n a,  bez ograniczeń wieku, matura nie jest wymagana. Rekrutacja do szkoły obejmuje absolwentów posiadających wykształcenie średnie.

 

     Asystent osoby niepełnosprawnej – głównym zadaniem zawodowym jest podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością, wspomaganie w wykonywaniu czynności dnia codziennego, motywowanie do samodzielności, uczestniczenie w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działanie te związane są z obszarem życia osobistego, rodzinnego, nauki, pracy, wypoczynku, rehabilitacji, korzystanie z różnorodnych świadczeń i aktywności.

Tytuł zawodowy jaki słuchacz otrzyma po zakończeniu kształcenia:

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Cykl kształcenia – 1 rok  – 2 semestry.

Do odbycia w trakcie nauki – praktyki zawodowe w liczbie 140 godz, po 70 godz. w każdym sem.

Po ukończeniu tego kierunku – absolwent może znaleźć  zatrudnienie w:

– ośrodkach i domach pomocy społecznej,

– środowiskowych domach samopomocy,

– zakładach opiekuńczo-leczniczych,

– niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,

– placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

– szpitalach specjalistycznych,

– fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Opiekunka środowiskowa.

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjno-wspierających osobie podopiecznej. Pomoc w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Sprawowanie opieki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Tytuł zawodowy jaki słuchacz otrzyma po zakończeniu kształcenia-

OPIEKUNKA  ŚRODOWISKOWA.

Cykl kształcenia – 1 rok  – 2 semestry.

Do odbycia w trakcie nauki – praktyki zawodowe w liczbie 140 godz, po 70 godz. w każdym sem.

Możliwość zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

– placówki dzienne i całodobowe pomocy społecznej,

– domy pogodnej starości,

– domy dla przewlekle chorych,

– domy pomocy społecznej,

– środowisko domowe podopiecznych,

– własna działalność.

 

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

– podanie w załączniku,

– karta zdrowia i karta szczepień,

– 3 fotografie,

– zaświadczenie lekarskie zwierające orzeczenie o braku przeciwwskazań

  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (druk skierowania na

  badania do odebrania w sekretariacie szkoły).

 

     Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Szpitalnej 1 C.

w terminie od 24 maja  do 14 lipca 2021r.  Dodatkowe informacje  można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.oo – 15.oo  telefonicznie  83 355 09 95

oraz na stronie internetowej szkoły; www.medyk-parczew.pl

e-mail; mszparczew@interia.pl

 

EGZAMIN ZAWODOWY – TESTY

Dzień dobry, Dyrektor Szkoły informuje,

że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,
oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.
Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online)
lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku).
Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom,
dzięki czemu możliwa jest praca zdalna.

Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne
lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.
Dostępne są także dodatkowe funkcje premium,
ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu

APLIKACJA CLASSROOM

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Zofii Bagińskiej w Parczewie informuje, że została uruchomiona aplikacja Classroom, która łączy w sobie wszystkie, niezbędne do prowadzenia lekcji narzędzia – od poczty elektronicznej przez arkusze kalkulacyjne, narzędzie do tworzenia prezentacji online, kalendarz, nielimitowany dysk, aż po możliwość prowadzenia wideokonferencji, dzięki której nauczyciele będą mogli prowadzić lekcje z domu.

Dla klas Opiekun medyczny i Asystent osoby niepełnosprawnej utworzone zostały wirtualne klasy (Classroom), gdzie publikowane będą materiały do nauki oraz zadania do wykonania. Informacja o sposobie korzystania z aplikacji została przekazana każdemu uczniowi mailem.

Dyrektor SP-MSZ

Irena Bartnik

INFORMACJA O NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Zofii Bagińskiej w Parczewie w oparciu o rozporządzenie   Ministra   Edukacji  Narodowej informuje, że szkoła rozpoczyna kształcenie na odległość poprzez przekazywanie materiałów, wytycznych oraz sposobów oceniania drogą mailową. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą się  z Państwem komunikować. Proszę o częste sprawdzanie swoich kont mailowych i kontakt w razie problemów z nauczycielami uczącymi.

DYREKTOR SP-MSZ
 Irena BARTNIK

INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Zofii Bagińskiej w Parczewie
w oparciu o rozporządzenie   Ministra   Edukacji  Narodowej                                
z a w i e s z a   od dnia 12.03 do 25.03.2020 r                              
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.
DYREKTOR SP-MSZ
 Irena BARTNIK

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI MAJ – PAŹDZIERNIK 2020

 Harmonogram obchodów 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Zofii Bagińskiej w Parczewie                                                                

1/. Maj – Wieczornica poświęcona życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II.

Uczestnicy, słuchacze i pracownicy szkoły.

2/. Wykonanie przez słuchaczy okolicznościowych kartek i gadżetów z tej okazji i wręczonych

całej społeczności szkolnej

3/.  Wrzesień- październik;  Wystawa na terenie szkoły poświęcona osobom Jana Pawła II

kardynała Stefana Wyszyńskiego a między innymi następującej tematyce;

– pobyt  w Parczewie oparty o dokumenty i zdjęcia  archiwalne z tamtych lat,

– Parczewiacy u Papieża Jana Pawła II.

4/.  Włączenie się szkoły w obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II organizowane przez

Urząd Miasta i Parafię Rzymsko-katolicką  w Parczewie.

REKRUTACJA 2019/2020

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2019

SZKOŁA POLICEALNA – MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W PARCZEWIE

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU Z KWALIFIKACJI sala nr 1 i sala nr 12

18 czerwca 2019r./wtorek/

ZAWÓD:

  • AU.62 – Technik usług kosmetycznychgodz. 14.00 sala nr 12
  • MS.04 – Opiekun medyczny – godz. 14.00 sala nr 1
  • Z.01 – Technik farmaceutyczny godz. 14.00 sala nr 1
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU Z KWALIFIKACJI

AU.62 – TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

26.06.2019 – 27.06.2019 r.
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00
sala nr 13

MS.04 – OPIEKUN MEDYCZNY

22.06.2019 – 26.06.2019r. sala nr 2
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00

MS.17 – TECHNIK FARMACEUTYCZNY

22.06.2019 – 23.06.2019r. sala nr 4
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00

MS.17 – TECHNIK FARMACEUTYCZNY

21.06.2019r. sala nr 4  III zmiana godz. 16.00

ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ NA MINIMUM 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2017

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU Z KWALIFIKACJI sala nr 1

20 czerwca 2017r./wtorek/ godz. 14.00 – 15.00

ZAWÓD:

  • z.09 – Terapeuta zajęciowyK1 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
  • Z.08 – Asystent osoby niepełnosprawnej K1 – udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
  • Z.19 – Technik farmaceutyczny K1 – sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
  • Z01 – Technik masażystaK1 – świadczenie usług w zakresie masażu
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU Z KWALIFIKACJI

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

26.06.2017r./poniedziałek/ godz. 13.00 sala nr 7

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

29.06.2017r./czwartek/ sala nr 8
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00
30.06.2017r./piątek/ sala nr 8
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00

TECHNIK MASAŻYSTA

29.06.2017r./czwartek/ sala nr 4
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00
30.06.2017r./piątek/ sala nr 4
I zmian godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

03.07.2017r./poniedziałek/ sala nr 3
I zmiana godz. 8.00, II zmiana godz. 12.00, III zmiana godz. 16.00

ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ NA MINIMUM 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

REKRUTACJA 2017/2018

MSZ-plakat-projekt

Skip to content